Menswording

Volgens Genesis 2 zijn mensen door God gekleid en daarna met adem tot leven geblazen.

Genesis 2 gebruikt het beeld van de pottenbakker om iets te zeggen over menswording: we zijn van stof gekleid en met Gods adem tot leven geblazen.

Menszijn is menswording, zag psychiater Anna Terruwe: naar lichaam, psyche en ziel. Het is niet statisch, maar altijd in beweging, in ontwikkeling.

Wij ontwikkelen onszelf op drie niveaus. In verbinding met de materie groeit onze lichamelijke menswording. We hebben eten, drinken, kleding en voedsel nodig om te kunnen bestaan, en we hebben het ook nodig dat we ervan kunnen genieten: dat we ons thuis voelen in dit concrete leven.

De verbinding met anderen zorgt voor onze tweede geboorte als mens: onze psychische menswording. Elk mens heeft voeding en verzorging nodig, maar ook de bevestiging dat het goed en waardevol is in zichzelf, anders komt er geen enkele ontwikkeling op gang.

Een bevestigd mens die tot ontwikkeling komt, gaat ook openstaan voor waarden die hem of haar overstijgen. Die waarden maken duidelijk dat wij deel zijn van een groter geheel, dat een goede en liefdevolle grondtoon heeft.

*

Volgende keer: Soberheid
Volg ons via Twitter of Facebook, of kom snel hier weerom.