7 maart 2013

Publicaties

Van Anna Terruwe

Frustratieneurose De neurose in het licht der rationele psychologie. Leiden 1949 (dissertatie).
Wat is psychisch gezond leven? Roermond / Maaseik 1952.
De onvolkomenheid van het goede huwelijk. Roermond / Maaseik 1953.
De vrouw en haar werk. Roermond / Maaseik 1954.
Psychopathie en neurose. Roermond / Maaseik 1955.
De rijping van het verlangen. Roermond / Maaseik 1957.
De frustratieneurose. Roermond / Maaseik 1962.
De liefde bouwt een woning. Roermond / Maaseik 1967.
Grondbeginselen van levenskunst. Roermond / Maaseik 1968.

Terruwereeks

De Terruwereeks verschijnt bij uitgeverij Damon. Tot nu toe zijn twee delen verschenen:

verhalen over hoe wij met elkaar omgaanVerhalen over hoe we met elkaar omgaan. 

R.A. Schortinghuis-Sprangers (red.), met een nabeschouwing van Herman W.J. Vekeman. Damon, Budel, 2006. ISBN 90-5573-724-0

De verhalen in dit boek zijn voorbeelden hoe dat eigenlijk zou moeten. In het laatste deel verwoordt prof. Vekeman glashelder wat al deze voorbeelden te maken hebben met de bevestigingsleer en wat de kern is van die bevestigingsleer waardoor dr. Anna Terruwe, de in 2004 overleden psychiater, zo bekend is geworden.

Uit haar rijke leven zijn nog vele voorbeelden te noemen. Voor velen van ons, lezers, is die bevestigingsleer geen makkelijk begrip, maar door dit boekje te lezen begrijpen we beter wat er mee bedoeld wordt en hoe wij zelf daar inhoud aan zouden kunnen geven. Een aantal van ons zal hier meer van willen weten en dieper willen ingaan op bijvoorbeeld de voortreffelijkheid van de liefde.

onderwijsdierOnderwijsdier in hart en nieren. Een persoonlijke visie op groei, professionaliteit en pedagogisch vermogen.

Bill W.J.M. Banning. Damon, Budel, 2007. ISBN 978-90-5573-831-1

Onderwijsdier in hart en nieren geeft een verfrissende kijk op de pedagogische (groei-) mogelijkheden in het onderwijs. De persoon van de leerkracht komt hierbij weer in de onderwijskundige branding te staan. Een leerkracht is geen manager van (voorgeschreven) leerprocessen, maar iemand die met hart en ziel betrokken is bij leerlingen. Dat emoties, dromen, intuïtie, instinctieve en intellectuele vermogens hierbij een grote rol spelen, maakt de auteur duidelijk vanuit zijn eigen levens- en onderwijservaring.

Professionaliteit herkrijgt binnen deze visie haar diepgang als groeiende toewijding en bekwaamheid in de omgang met leerlingen en lesstof. Negatief gedrag van leerlingen blijkt meestal een roep om aanvaarding en bevestiging te zijn. De vraag is alleen of onderwijsmensen die roep verstaan en positief kunnen beantwoorden. De goede wil is in het onderwijs vrijwel altijd aanwezig, alleen ontbreekt het soms aan visie. Dit boek biedt allerlei handvatten om persoonlijk en professioneel aan het denken gezet te worden.

Wie het lef heeft om zelf niet buiten spel te blijven staan, kan in dit boek inspiratie vinden. Inspiratie die waarschijnlijk ook buiten het onderwijs van pas kan komen. De thema’s die worden aangesneden rondom persoonlijke groei, grondhouding en professionaliteit kunnen immers moeiteloos doorvertaald worden naar bijvoorbeeld de zorg- en andere maatschappelijke sectoren.