Tastbaarheid in de bevestiging

‘Mammie is zo lief.’ Uit de weinige verslagen van concrete behandelingen van iemand met een frustratieneurose is op te maken dat psychiater Anna Terruwe ook patiënten op schoot nam of knuffelde, of zelfs in bad deed. Bij mensen waarvan ze vond dat zij in een vroeg stadium bevestiging tekort waren gekomen, probeerde ze terug te grijpen Lees meer overTastbaarheid in de bevestiging[…]