7 maart 2013

Doelstelling

Anna_Terruwe-5De Dr. Anna Terruwestichting, opgericht op 6 mei 1981, stelt zich ten doel het werk en het gedachtegoed  van dr. Anna Terruwe waarin de bevestigingsleer centraal staat, te bewaren, door te geven, verder te ontwikkelen en de inzichten te vertalen naar de praktijk van alledag in de huidige tijd.

Beleidsplan

De Stichting tracht dit te bereiken door:

  • het aanbieden van een eigen website
  • het ontwikkelen van eigen communicatie-projecten: o.a. boeken (Terruwereeks), film, bijeenkomsten
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
  • het ondersteunen van maatschappelijke projecten
  • het verspreiden van boeken en cd’s van dr. Anna Terruwe
  • het verzorgen van documentatie