Polariteit en polarisatie

Als je een ander bevestigt, ontstaat er vrijwel altijd wederkerigheid. Doordat je bereid bent vriendelijke te kijken, wordt jouw vriendelijkheid zichtbaar voor de ander. Als die dat opmerkt en teruggeeft, is er polariteit, zo noemde Anna Terruwe dat: er komt energie vrij in het heen en weer dat mensen elkaar gunnen. Er is een eenheid, Lees meer overPolariteit en polarisatie[…]