7 maart 2013

Activiteiten

Activiteiten in 2022

Verdere besprekingen met het Radboud Fonds resulteerden in 2022 in de oprichting van het Dr. Anna Terruwe Fonds als onderdeel van het Radboud Fonds.

Het Dr. Anna Terruwe Fonds zal financieel en inhoudelijk bijdragen gaan leveren aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, alsmede aan de daaraan gerelateerde maatschappelijke dienstverlening op het terrein van de geestelijke gezondheid, aan de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

Daartoe is het vermogen van de Dr. Anna Terruwestichting grotendeels geschonken aan het Dr. Anna Terruwe Fonds en maken bestuursleden van de Dr. Anna Terruwestichting deel uit van de bij dit fonds ingestelde Adviescommissie. In deze commissie worden de criteria m.b.t. het uitkeringsbeleid nader bepaald.

Nieuw verkregen informatie ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek van professor Monteiro naar leven en werk van Dr. Anna Terruwe heeft het onderzoek vertraagd; de wetenschappelijke biografie zal nu in 2023 verschijnen

Documentaire

Generatie Nooitgenoeg ging in première op 28 augustus 2011 tijdens de Nacht van het Witte Doek in Deurne. Deze documentaire van Emma Westermann is mede mede geïnspireerd door het gedachtegoed van Anna Terruwe, en mede mogelijk gemaakt door de stichting die haar naam draagt. Lees verder

Wetenschappelijke Biografie Dr. Anna Terruwe

In de jaren 2014 tot en met 2020 is een subsidie verstrekt aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit voor een wetenschappelijk onderzoek naar leven en werk van Dr. Anna Terruwe. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. dr. Marit Monteiro en zal resulteren in een te publiceren wetenschappelijke biografie.

Recente publicatie

In het kader van de ondersteuning communicatieprojecten werd opdracht gegeven tot het schrijven van een boek met de titel ‘Het Millennial Manifest: een nieuwe kijk op keuzestress, prestatiedruk en verbondenheid’. De auteurs van dit boek zijn Aik Kramer, Emma Westerman en Thijs Launspach. Het boek is verschenen eind 2017 bij Uitgeverij Valkhof Pers.Lees verder

Vernieuwing website

Op de website van de stichting wordt inzicht gegeven in de schatkamer van de bevestigingsleer door middel van lemma’s over de kernwoorden uit het gedachtegoed van dr Anna Terruwe.

Terruwereeks

De Terruwereeks verschijnt bij uitgeverij Damon. Tot nu toe zijn twee delen verschenen. Lees verder

In Deurne

In Deurne, de plaats waar Anna Terruwe haar tienerjaren doorbracht en op latere leeftijd terugkeerde, zijn verschillende gedenktekens te vinden. Lees verder