7 maart 2013

Activiteiten

Activiteiten in 2021

Voortgaande gesprekken met prof. Monteiro in verband met haar wetenschappelijk onderzoek naar leven en werk van Dr. Anna Terruwe.

In 2022 wordt het onderzoek afgerond en zal de wetenschappelijke biografie in boekvorm verschijnen.

De contacten met het Radboudfonds zullen in 2022 leiden tot oprichting van het Dr. Anna Terruwe Fonds als onderdeel (Fonds op naam) van het Radboudfonds; middels dit fonds zal de Dr. Anna Terruwestichting op de Radboud Universiteit en het Radboud UMC financiele en inhoudelijke bijdragen gaan leveren aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en de daaraan gerelateerde maatschappelijke dienstverlening.

Ten gevolge van de Corona-perikelen zijn ook in 2021 de activiteiten beperkt gebleven.

Documentaire

Generatie Nooitgenoeg ging in première op 28 augustus 2011 tijdens de Nacht van het Witte Doek in Deurne. Deze documentaire van Emma Westermann is mede mede geïnspireerd door het gedachtegoed van Anna Terruwe, en mede mogelijk gemaakt door de stichting die haar naam draagt. Lees verder

Wetenschappelijke Biografie Dr. Anna Terruwe

In de jaren 2014 tot en met 2020 is een subsidie verstrekt aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit voor een wetenschappelijk onderzoek naar leven en werk van Dr. Anna Terruwe. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. dr. Marit Monteiro en zal resulteren in een te publiceren wetenschappelijke biografie.

Recente publicatie

In het kader van de ondersteuning communicatieprojecten werd opdracht gegeven tot het schrijven van een boek met de titel ‘Het Millennial Manifest: een nieuwe kijk op keuzestress, prestatiedruk en verbondenheid’. De auteurs van dit boek zijn Aik Kramer, Emma Westerman en Thijs Launspach. Het boek is verschenen eind 2017 bij Uitgeverij Valkhof Pers.Lees verder

Vernieuwing website

Op de website van de stichting wordt inzicht gegeven in de schatkamer van de bevestigingsleer door middel van lemma’s over de kernwoorden uit het gedachtegoed van dr Anna Terruwe.

Terruwereeks

De Terruwereeks verschijnt bij uitgeverij Damon. Tot nu toe zijn twee delen verschenen. Lees verder

In Deurne

In Deurne, de plaats waar Anna Terruwe haar tienerjaren doorbracht en op latere leeftijd terugkeerde, zijn verschillende gedenktekens te vinden. Lees verder