Grondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling

Aan het einde van deze serie lemma’s om de bevestigingsleer van psychiater Anna Terruwe wat toegankelijker te maken, gaan we nog even vol op het orgel. Terruwes taal was ouderwets, voornaam – dat vonden ook haar tijdgenoten al. Ze was niet te beroerd om haar omgang met belangrijke mensen (mannen, in haar tijd) te noemen, Lees meer overGrondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling[…]

Openbaring van de spreekkamer

Als voorlaatste lemma in deze verkenning in dertig stukjes van de bevestigingsleer van psychiater Anna Terruwe gaat het over wat zij ‘de openbaring in mijn spreekkamer’ noemde. Daar ontdekte ze iets wat ze niet in de kerk of de theologie, en evenmin in de psychologie of psychiatrie had gevonden. Terruwe ontdekte de bevestiging en de Lees meer overOpenbaring van de spreekkamer[…]

Zelfstandig ben je niet alleen

Het is de paradox van mens-zijn: om een vrij en zelfstandig wezen te zijn, heb je de hulp van en de verbondenheid met anderen nodig. Anna Terruwe werkte in de tijd waarin grote groepen mensen de vrijheid en zelfstandigheid begonnen te ontdekken. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn traditionele verbanden als kerken, Lees meer overZelfstandig ben je niet alleen[…]

Ontwikkeling van de affectiviteit

Onze grondwaarde krijgen we, door de bevestiging van anderen. In het volwassen worden ontwikkelen we –als het goed is – deze pure ontvankelijkheid. Affectiviteit ligt ten grondslag aan ons menselijk zijn, zo stelde Anna Terruwe. We hebben het vermogen om iets goeds te herkennen, zowel binnen als buiten onszelf, en erdoor geraakt te worden. Als Lees meer overOntwikkeling van de affectiviteit[…]

Seksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (2)

Net als seksualiteit vraagt geloof om volwassenheid, stelde psychiater Anna Terruwe. Wie denkt dat geloof een manier is om een persoonlijke verlanglijstjes in de hemel te krijgen, zit ernaast. Dat is de kinderlijke manier van kijken naar geloof. Veel mensen komen niet verder dan die fase. Ze ontwikkelen zich niet verder of ze laten het Lees meer overSeksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (2)[…]

Seksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (1)

Op twee gebieden ontstaan er vaak problemen bij frustratieneurotici, schreef psychiater Anna Terruwe. Mensen die onvoldoende bevestigd zijn hebben vaak problemen met seksualiteit en met religie. Dit is een pikant onderdeel in de biografie van Terruwe. In de jaren 1950 raakte ze in opspraak omdat ze – als vrouwelijke psychiater, een zeldzaamheid in die tijd Lees meer overSeksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (1)[…]

Infiltratie van de rede in het gevoel

Mensen met een frustratieneurose – en daar zijn er veel van – zijn lichamelijk en verstandelijk wel volwassen geworden, maar in hun gevoelsleven niet. Omdat ze op cruciale momenten in hun jeugd niet gezien zijn, is hun gevoelsleven in sommige opzichten kinderlijk gebleven. Hun persoonlijkheid wordt bepaald door hun permanente behoefte naar erkenning, bevestiging. Zo Lees meer overInfiltratie van de rede in het gevoel[…]

Tastbaarheid in de bevestiging

‘Mammie is zo lief.’ Uit de weinige verslagen van concrete behandelingen van iemand met een frustratieneurose is op te maken dat psychiater Anna Terruwe ook patiënten op schoot nam of knuffelde, of zelfs in bad deed. Bij mensen waarvan ze vond dat zij in een vroeg stadium bevestiging tekort waren gekomen, probeerde ze terug te grijpen Lees meer overTastbaarheid in de bevestiging[…]