Grondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling

Aan het einde van deze serie lemma’s om de bevestigingsleer van psychiater Anna Terruwe wat toegankelijker te maken, gaan we nog even vol op het orgel. Terruwes taal was ouderwets, voornaam – dat vonden ook haar tijdgenoten al. Ze was niet te beroerd om haar omgang met belangrijke mensen (mannen, in haar tijd) te noemen, Lees meer overGrondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling[…]