Ontwikkeling van de affectiviteit

Onze grondwaarde krijgen we, door de bevestiging van anderen. In het volwassen worden ontwikkelen we –als het goed is – deze pure ontvankelijkheid. Affectiviteit ligt ten grondslag aan ons menselijk zijn, zo stelde Anna Terruwe. We hebben het vermogen om iets goeds te herkennen, zowel binnen als buiten onszelf, en erdoor geraakt te worden. Als Lees meer overOntwikkeling van de affectiviteit[…]

Welvaren in de welvaartsmaatschappij

Onze zelfwaarde wordt ons geschonken, we kunnen die niet verkrijgen of afdwingen. Maar we leven in een samenleving waarin ieder geacht wordt zichzelf te verwerkelijken. Een samenleving bovendien waarin gedaan wordt alsof zelfverwerkelijking hetzelfde is als behoeftebevrediging. En wel zo snel mogelijk! Voor negen uur bestellen, morgen al in huis. Volwassen worden is een balans Lees meer overWelvaren in de welvaartsmaatschappij[…]

Weerhoudende liefde

Slagen, verbeteren wat beter kan, eruit halen wat erin zit: dat zijn waarden die in onze technisch knappe cultuur in aanzien staan. Dat is ook in de geestelijke gezondheidszorg zo. Mensen moeten beter worden, en dat wordt als levenskunst gezien. ‘Volkomen ten onrechte’, vond psychiater Anna Terruwe. Het gebrokene in een mens moet niet gerepareerd Lees meer overWeerhoudende liefde[…]