Ontwikkeling van de affectiviteit

Onze grondwaarde krijgen we, door de bevestiging van anderen. In het volwassen worden ontwikkelen we –als het goed is – deze pure ontvankelijkheid. Affectiviteit ligt ten grondslag aan ons menselijk zijn, zo stelde Anna Terruwe. We hebben het vermogen om iets goeds te herkennen, zowel binnen als buiten onszelf, en erdoor geraakt te worden. Als Lees meer overOntwikkeling van de affectiviteit[…]

Effectiviteit

Het tegenovergestelde van affectiviteit – genoeg hebben aan elkaars zijn – is effectiviteit. Met dat woord duidde psychiater Anna Terruwe de verstorende kracht aan in ons en in de samenleving. Effectiviteit is simpelweg: iets voor jezelf willen hebben of bereiken in en desnoods via de ander. Je gebruikt de ander voor je eigen projecten. Zelfverwerkelijking Lees meer overEffectiviteit[…]