Welvaren in de welvaartsmaatschappij

Onze zelfwaarde wordt ons geschonken, we kunnen die niet verkrijgen of afdwingen. Maar we leven in een samenleving waarin ieder geacht wordt zichzelf te verwerkelijken. Een samenleving bovendien waarin gedaan wordt alsof zelfverwerkelijking hetzelfde is als behoeftebevrediging. En wel zo snel mogelijk! Voor negen uur bestellen, morgen al in huis. Volwassen worden is een balans Lees meer overWelvaren in de welvaartsmaatschappij[…]