20 december 2013

Financiële verantwoording

De Dr. Anna Terruwestichting is werkzaam als een zuiver vermogensfonds en werft niet actief geld of goederen; het vermogen en de opbrengsten daarvan worden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting.

EIGEN VERMOGEN per 15 maart 2023:
ABN-AMRO:
rek. courant
spaarrekening


2.149
70.553
subtotaal72.702
ONTVANGSTEN:
Giften
Bankrente
Verkoop kleine inventaris

116
682
694
1.492
subtotaal74.194
UITGAVEN:
Bankkosten
Algemene kosten

80
140220
EIGEN VERMOGEN per 31 december 202373.974
ABN-AMRO:
rek. courant
spaarrekening

1.140
72.834
Totaal73.974