7 maart 2013

ANBI

ANBI-Logo

De Dr. Anna Terruwestichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Door de stichting ontvangen giften, schenkingen en erfenissen zijn voor de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De stichting is werkzaam als een zuiver vermogensfonds; dit betekent dat de stichting niet actief geld of goederen werft en het vermogen en de opbrengsten daarvan nagenoeg geheel besteedt aan de doelstelling.

RSIN/fiscaalnummer: 8038.98.745

Bankrekeningnummer: NL 32 ABNA 0453 2254 03

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41087400