Grondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling

Aan het einde van deze serie lemma’s om de bevestigingsleer van psychiater Anna Terruwe wat toegankelijker te maken, gaan we nog even vol op het orgel. Terruwes taal was ouderwets, voornaam – dat vonden ook haar tijdgenoten al. Ze was niet te beroerd om haar omgang met belangrijke mensen (mannen, in haar tijd) te noemen, Lees meer overGrondwaardelijke waardering door goedheidsonthulling[…]

Effectiviteit

Het tegenovergestelde van affectiviteit – genoeg hebben aan elkaars zijn – is effectiviteit. Met dat woord duidde psychiater Anna Terruwe de verstorende kracht aan in ons en in de samenleving. Effectiviteit is simpelweg: iets voor jezelf willen hebben of bereiken in en desnoods via de ander. Je gebruikt de ander voor je eigen projecten. Zelfverwerkelijking Lees meer overEffectiviteit[…]