Seksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (1)

Op twee gebieden ontstaan er vaak problemen bij frustratieneurotici, schreef psychiater Anna Terruwe. Mensen die onvoldoende bevestigd zijn hebben vaak problemen met seksualiteit en met religie. Dit is een pikant onderdeel in de biografie van Terruwe. In de jaren 1950 raakte ze in opspraak omdat ze – als vrouwelijke psychiater, een zeldzaamheid in die tijd Lees meer overSeksualiteit en geloof: wegen tot verbinding (1)[…]

Infiltratie van de rede in het gevoel

Mensen met een frustratieneurose – en daar zijn er veel van – zijn lichamelijk en verstandelijk wel volwassen geworden, maar in hun gevoelsleven niet. Omdat ze op cruciale momenten in hun jeugd niet gezien zijn, is hun gevoelsleven in sommige opzichten kinderlijk gebleven. Hun persoonlijkheid wordt bepaald door hun permanente behoefte naar erkenning, bevestiging. Zo Lees meer overInfiltratie van de rede in het gevoel[…]

Tastbaarheid in de bevestiging

‘Mammie is zo lief.’ Uit de weinige verslagen van concrete behandelingen van iemand met een frustratieneurose is op te maken dat psychiater Anna Terruwe ook patiënten op schoot nam of knuffelde, of zelfs in bad deed. Bij mensen waarvan ze vond dat zij in een vroeg stadium bevestiging tekort waren gekomen, probeerde ze terug te grijpen Lees meer overTastbaarheid in de bevestiging[…]