Effectiviteit

Het tegenovergestelde van affectiviteit – genoeg hebben aan elkaars zijn – is effectiviteit. Met dat woord duidde psychiater Anna Terruwe de verstorende kracht aan in ons en in de samenleving. Effectiviteit is simpelweg: iets voor jezelf willen hebben of bereiken in en desnoods via de ander. Je gebruikt de ander voor je eigen projecten. Zelfverwerkelijking Lees meer overEffectiviteit[…]

Welvaren in de welvaartsmaatschappij

Onze zelfwaarde wordt ons geschonken, we kunnen die niet verkrijgen of afdwingen. Maar we leven in een samenleving waarin ieder geacht wordt zichzelf te verwerkelijken. Een samenleving bovendien waarin gedaan wordt alsof zelfverwerkelijking hetzelfde is als behoeftebevrediging. En wel zo snel mogelijk! Voor negen uur bestellen, morgen al in huis. Volwassen worden is een balans Lees meer overWelvaren in de welvaartsmaatschappij[…]

Specifiek menselijke bestaanswijze

Als we dankzij anderen ons gevoel voor eigenwaarde hebben gekregen, staan we open voor de voortdurende ontwikkeling van het leven. Dat leidt allereerst tot vriendelijkheid voor onszelf: we gunnen ons de tijd om te eten en te ontspannen. We gunnen onszelf stilte en rust, waardoor onze energie terug kan vloeien naar haar oorsprong en zich Lees meer overSpecifiek menselijke bestaanswijze[…]